Udviklende/fastlåst Mindset

Har du et fastlåst eller et udviklende tankesæt?

Har du et fastlåst eller udviklende et tankesæt?

Den indstilling som du vælger, har stor indflydelse på, hvordan du lever dit liv og hvordan du håndterer udfordringer og modgang.

Hvordan kan din opfattelse have så stor indflydelse på hvordan du lever dit liv?

Det fastlåste tankesæt

  1. Hvis man tror på, at egenskaber ikke kan ændres – det fastlåste tankesæt – føler man trang til hele tiden at bevise, hvad man duer til.

Det udviklende tankesæt

  1.  Det udviklende tankesæt er bestemt af, at man kan udvikle sig hele tiden.

Egenskaberne er ikke fastlagte, de kan udvikles hele tiden over tid. Vi kan alle ændre os, når vi yder en indsats og samler erfaringer fra nye tiltag.

De mennesker, som har et udviklende tankesæt, tror grundlæggende på, at vi har et ukendt potentiale – som ikke er låst fast – og at der ikke er nogen begrænsninger for, hvad man kan skabe, hvis man virkelig, virkelig ønsker det, føler det og brænder for det og ikke er i tvivl, holder ud og hele tiden korrigerer samtidig med at den nye kurs holdes fast i sigte.

Hvilken adfærd har det fastlåste og det udviklende tankesæt?

Øvelse gør mester eller glasset er altid halvfyldt – kunne være ord fra en person med det udviklende tankesæt.

Mennesker med det fastlåste tankesæt ser ikke på verdenen på den måde.

De mener, at hvis det er meningen, at de ikke kan vinde, opnå noget, ikke har talent nok, så er det nok meningen, at det skal være sådan.

De tror på, at det ikke nytter at gøre en ekstra indsats.

De er bange for ved en ekstra indsats, at blive afsløret, ikke at slå til og det er en for stor risiko for dem. Frygten for at fejle eller være en fiasko er det som fylder og det som skal undgås. Heller lade være, forklare eller undskylde end stille sig i en situation hvor man risikere at fejle.

Hvordan kan jeg så ændre mit tankesæt?

Som du kan se, er holdningen afgørende.

Når du forstår årsag og virkning, at dine egenskaber ikke er fastlagte i al evighed, men at du kan udvikle dine egenskaber, så vil du kunne ændre din tankegang og handlinger i en helt anden retning. Du vil kunne modtage mange aha oplevelser.

At træde ud af sin comfortzone, møde sin frygt og udfordre sit mod er vejen til at arbejde med det udviklende tankesæt.

Det er en livslang proces og holder ikke op.

Du kan hele tiden ændre og udvikle dig.

Hjernen er formbar og kan lære at bestræde nye stier du troede var umuligt. 

Personer med det fastlåste tankesæt viser kun interesse for at modtage feedback, hvis det bekræfter dem i deres fastlåste tankesæt og dermed deres evner.

Hjerneimpulsen i et forsøg viste, at de var meget opmærksomme, når de fik resultatet af forsøget at vide og om deres svar var rigtig eller forkert.

Modtog de oplysninger, som de kunne lære noget mere af, viste de ingen tegn for interesse.

Modsat de personer med det udviklende tankesæt.

Disse var meget interesseret i at få oplysninger, som kunne bevæge dem videre og som de kunne lære af.

Tankesæt – angst og depression

Mennesker med det fastlåste mindset rammes oftere af depression. Det skyldes at de grubler over problemer og nederlag og plaget af følelsen at deres modgang skyldes at de er uduelige og værdiløse. Det er en ond spiral at bevæge sig nedad i. 

Derfor er det vigtigt at du kender tankegangen i at være i et fastlåst mønster.

Det vil ændre reaktionen på det at være nedtrykt.

Evnerne kan øges og indlæringsmulighederne giver adgang succesoplevelser.

I et udviklende tankesæt er det ikke resultatet, der er afgørende.

Det er vejen, der er vigtig, som du skaber ved at gå.

Start med at erkende hvad du er mest af lige nu

At arbejde med sit mindset starter med at erkende at sådan her er jeg lige nu og det er ok.

At arbejde med sit fastlåste mindset gøres i små skridt og altid med anerkendelse og accept af dig. 

Prøv at se tingen på en anden måde.

Vær nysgerrig på dig selv og andre. 

Stop med at dømme og lad være med at blive dømme dig selv.

 Gør læringen til en legeplads – hvor det er sjovt.

Engager dig.