Lederudvikling

Styrk din performance med personlig lederudvikling

To ledere er ikke ens.

De har forskellige holdninger, værdier, vaner, adfærd, intentioner og forskellige indgange til hvorfor de ønsker at være leder og hvor langt de vil op ad karriere stigen. 

Al coaching er derfor et skræddersyet samarbejde mellem coach og leder.

Indhold, emner, form, mål, strategi, selve samarbejdet, sted, intensitet aftales individuelt. Det giver en høj grad af fleksibilitet og er med til at sikre optimal udnyttelse af indsatsen.

Formål med personlig leder coaching

Grundlæggende handler al coaching om større effektivitet af lederen og medarbejderne.

At nå højere mål, hurtigere og med en mindre indsats.

Viden du kan trække på hele livet

Ét af de væsentligste formål er at lederen gennem regelmæssige samtaler opnår dybere indsigt i sine egne motiver, interesser og intentioner.

De nye indsigter som sker i hver coach session trænes i lederens hverdag og resultatet ses løben ift hvordan lederen agerer med nye handle muligheder.

Gennem et langsigtet coaching samarbejde opnår lederen en permanent personlig indsigt man kan trække på resten af livet.

Le­der­kur­sus eller coaching

Der afholdes mange gode lederkurser rundt omkring i landet. Personlig leder coachingog lederudvikling er et godt alternativ eller supplement netop fordi coachen følger lederen tæt og samarbejdet udvikler sig i takt med lederens aktuelle behov og oplevelser.

I samarbejde med Coach For Business sikres du at blive udfordret og stimuleret på de områder som måske for lederen er blinde områder.

De mest almindelige fokus områder/formål

Mine erfaringer med de mest almindelige formål og emner en leder eller direktør ønsker at fokusere på i coachingen, er (i uprioriteret rækkefølge):

 • At forbedre den eksisterende organisationskultur… mere nytænkning, ansvar og effektivitet
 • At finde bedre måder at håndtere stress, øge effektiviteten og leve et liv i balance på
 • At skærpe evnen til at inspirere, skabe tillid og motivation blandt kolleger, medarbejdere og netværk
 • At styrke personlig gennemslagskraft – verbal og nonverbal
 • At få feedback på idéer, tanker, projekter…
 • At få udviklet, formuleret og finjusteret visioner
 • At blive stimuleret i sit lederskab
 • At skabe større overblik, klarhed og handlekraft

Samarbejdet er afgørende for fælles succes.

Coaching er en regelmæssig samtale – et partnerskab mellem coach og leder. Når det er effektivt er der tre elementer til stede i coachingsamarbejdet:

Tre ele­men­ter

 • Erkendelse – indsigt i egne motiver, interesser, intentioner
 • Commitment – villigheden til at lære om sig selv og ens blinde områder – og til vedholdende at stille spørgsmål til sig selv
 • Handling – at omsætte indsigt og erkendelse til handling og resultat

Én af de vigtigste forudsætninger for at lederen oplever at coaching samtalen har gjort en forskel er at han/hun har fået en række erkendelser som der skabes handling på.

I Coach For Business fortæller kunderne os ofte: at vi ved det godt. Og det er sandt, at du har svarene selv, men du har ikke svaret på hvorfor du ikke handler på din viden – eller hvad er det du ikke tør i den givne situation. Viden uden handling er ingenting værd.

Så når du ved det – hvorfor handler du ikke?

Her kunne samarbejdet starte.

Fakta om

Lederudvikling

 

Målgruppe:

Ledere med og uden personaleansvar. Teamledere. Lederaspiranter. Ledere i transition til nyt ledelsesniveau eller funktion. Ledere som løbende ønsker sparring og optimering af sine lederevner, performance og personlige udvikling. Iværksættere som får medarbejdere og derfor skal indtage en ny strategisk rolle i virksomheden.

Varighed:

Udvikling af personlige- og faglige kompetencer er en individuel rejse. Så lad os tale om hvad du/i har brug for og lægge en plan. 

Pris:

En coachsession á 60 min. 1.000,- excl. moms

En coachsession á 90 min. 1.500,- excl. moms

Få et tilbud på en coachpakke.

Sted:

Møder og coachingsessioner foregår på jeres virksomheden eller hos os.

Uforpligtende samtale:

Få en uforpligtende samtale.

Priser er ekskl. moms og indtil 31.12.2018

Booking

Ring og book et formøde på tlf. 42261039

eller skriv til: mail@sanne-coaching.dk