For ledere og ejerledere

Erhvervscoaching

Jeg hjælper ledere og medarbejdere på alle niveauer med sparring, coaching og udvikling på individuelle udfordringer i erhvervslivet.

Som leder bruger du en sparringspartner/coach til at snakke om de professionelle udfordringer du har som f.eks. udfordringer i forhold til medarbejdere, udvikling af egne kompetencer, balance mellem privat og arbejdslivet eller pludselig opstået præsentationsangst.

 

Hvor læsser du dine frustrationer af?

Hvad gør du når tingene begynder at fylde for meget i dig?

Går du derhen hvor du får professionel sparring og feedback og kommer videre med ny viden, energi og indsigt?

Eller går du til familien/venner og prøver at tage en snak der, uden at blive meget klogere, men oftere mere frustreret?

De fleste ledere og medarbejdere prøver sidst nævnte FØRST. Men på et tidspunkt, ser de fleste ledere, at de er ved at banke sig selv ned – bekymringerne fylder, humør svingninger, for lidt handling eller manglen viden om hvad skal der til for at løse det.

Jeg har selv været den, der mente at min familie og venner skulle kunne rumme, forstå og give sparring på noget som de på ingen måder havde indsigt i. 

Alle mennesker har brug for udvikling. En leder skal kunne udvikle sig selv og sine medarbejdere og det kræver professionel hjælp.

 

Fokus områder ledere har fået sparring/coaching på

Mine erfaringer med de mest almindelige formål og emner en leder eller direktør ønsker at fokusere på i coachingen, er (i uprioriteret rækkefølge):

 • Performe bedre
 • Autentisk ledelse/værdibaseret ledelse
 • At forbedre den eksisterende organisationskultur… mere nytænkning, ansvar og effektivitet
 • Pludselig opstået præsentationsangst
 • At finde bedre måder at håndtere stress, øge effektiviteten og leve et liv i balance 
 • At optimere evnen til at inspirere, skabe tillid og motivation blandt kolleger, medarbejdere og netværk
 • At styrke personlig gennemslagskraft – verbal og nonverbal
 • At få feedback på idéer, tanker, projekter…
 • At få udviklet, formuleret og finjusteret visioner
 • At blive stimuleret i sit lederskab
 • At skabe større overblik, klarhed og handlekraft

 

Fakta om

Lederudvikling

 

Målgruppe:

Ledere med og uden personaleansvar. Teamledere. Lederaspiranter. Ledere i transition til nyt ledelsesniveau eller funktion. Ledere som løbende ønsker sparring og optimering af sine lederevner, performance og personlige udvikling. Iværksættere som får medarbejdere og derfor skal indtage en ny strategisk rolle i virksomheden.

Varighed:

Udvikling af personlige- og faglige kompetencer er en individuel rejse. Så lad os tale om hvad du/i har brug for og lægge en plan.

Min erfaring er, at du kommer langt på 3-5 sessioner.

Sted:

Vi mødes på mit kontor i Ringe eller på din virksomhed.

Erhvervscoaching kan afholdes Fyn, Jylland, Sjælland. Sted aftales nærmere.

Uforpligtende samtale:

Bestil en forpligtende strategisamtale.

Booking

Ring og book et formøde på tlf. 42261039

eller skriv til: mail@sanne-coaching.dk