TT38 talenttest er et effektivt strategisk ledelsesværktøj

Opdag hvad dit fulde potentiale er og hvad der driver den adfærd du har.

 

Når du får lavet en TT38 talenttest så står du med et værktøj som bekræfter dig noget du allerede ved men som absolut også vil give dig indsigter i hvorfor du gør som du gør som person. 

Som leder er det en fordel at være opmærksom på hvad der får dig ud af starthullet og andre ud af starthullet. Fx hvis nogle af dine toptalenter er målrettet, problemløser og startende, er du ret sandsynlig en der får tingene gjort og er videre. Hvorimod en medarbejder med talenter som analyserende og disciplineret har brug for at kende fakta inden handling. 

 Du vil også få indsigter på evt. svage områder, hvor du med fordel kan blive styrket ved at team op med den eller de rette.

Feedbacken bliver givet på en måde, så du er i stand til at forstå dit eget reaktionsmønster når du skal lede dine medarbejdere og du bliver opmærksom på hvornår du kan være udfordret på din ledelsesstil. 

Du vil efter testen også være i stand til i højere grad at fordele opgaverne bedre i teamet ud fra, hvem der udfører opgaven bedst muligt og ikke hvem, der melder sig til den (den mest ansvarlige). Det optimale er selvfølgelig, at vi kender medarbejdernes testsvar men dette er det næstbedste.

Der er afsat tid til, at du kan komme med udfordringer/situationer, som vi kan finde muligheder for at løse gennem din profil eller bruge som eksempler, så du får mest muligt ud af vores samtale.

 

For dit eget vedkommende vil testen blandt andet give dig svar på:

Hvad er du særligt god til og med fordel kan gøre mere af

Hvordan du samarbejder og møder andre bedst muligt

Hvilke elementer dit job skal indeholde for at du trives i det

Hvad der dræner dig på jobbet og hvordan du løser det

Hvordan dine talenter passe ind i fremtidige karrieønsker – eller omvendt

Du bliver bedre til det, du allerede ved du er god til

Sjovt nok bliver du efter forløbet stærkere til det, du allerede føler, du er god til – fordi du nu med sikkerhed ved, at det er du stærk til. Når ting kommer ned på papir, bliver de pludselig tydeligere. Og samtidig finder vi nogle af dine blind spots så du kan navigere rundt om dine egne benspænd.

Medarbejderudvikling med talenttesten kan ses på bundlinjen

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3,4–6,9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9–15% forøgelse
• Profit: 14,4–29,4% forøgelse
• Salg: 10,3–19,3% forøgelse
• Hvis lav churn af medarbejdere: 5,8–16,1% reduktion
• Hvis høj churn af medarbejdere: 26–71,8% reduktion

Kilde: Talents Unlimited