Ledelse & kommunikation

Hvor kommer du i klemme når du kommunikerer med andre mennesker?

Vi kommunikerer alle hver dag! Og hvor svært kan det egentlig være at kommunikere? At kommunikere er svært – ellers havde vi ikke alle de konflikter der opstår hver dag. Konflikter i sig selv er ikke farlige, men måden en konflikt håndteres på kan være “farlig” da den kan ødelægge samarbejde og trivsel fremfor give læring og forståelse for hinandens verdner.

Det er de færreste mennesker der har lært at træne deres kommunikative færdigheder og det gør at der på mange arbejdspladser, hjem og i relationer bruges en masse negativ energi på noget der kunne havde været handlet på helt anderledes. Der skal ofte så lidt til at der opstår en misforståelse.

Fordele ved assertiv kommunikation

Der er kun fordele ved at træne færdighederne i assertiv kommunikation og konflikthåndtering. Du vil stå stærkere og mere autentisk, hvilket giver ro og overskud. Det ses på bundlinjen, gladere og mere effektive medarbejdere, mere tilfredse kunder, bedre ledelse. 

Eksempler på assertionstræningens temaer

 • Jeg bliver bange når folk er aggressive
 • Jeg bliver vred når jeg ikke får et svar
 • Mine kolleger misforstår mig, jeg vil gerne lære at udtrykke mig bedre
 • Jeg har svært ved at træde i karakter over for dominerende medarbejder
 • Jeg har svært ved at styre mit temperament
 • Min leder har sagt, at et assertionskursus vil være godt for mig
 • Jeg er mellemleder og kommer i klemme i ledelsen
 • Jeg reagerer uhensigtsmæssigt over for autoriteter
 • Jeg synes jeg er dårlig til at formulere mig, da jeg er bange for at sige noget forkert
 • Jeg tilpasser mine meninger efter hvem jeg er sammen med
 • Jeg vil gerne være bedre til at holde medarbejder samtaler
 • Jeg har svært ved at få gennemslagskraft i ledergruppen
 • Jeg er blevet for meget mor som leder
 • Jeg har problemer med at tale med relationer som er storsnudet
 • Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre med de passive medarbejdere. Jeg synes de har fået for meget magt
 • Jeg har problem med, at jeg ikke kan skjule hvordan jeg har det
 • Jeg bliver nervøs når jeg skal tale med min leder
 • Jeg får at vide, at jeg er dårlig til at lytte
 • Jeg har svært ved at folk ikke fatter hvad jeg siger