Kommunikation

Business coaching og konflikthåndtering

Der kan opstå mange forskellige typer konflikter i relationer, teamet, virksomheden og organisationen.

En person der besidder kompetencerne til effektivt og hurtigt at løse disse konflikter, kan hurtigt gøre sig selv til en værdifuld medarbejder, sælger, leder i en given virksomhed.

I andre tilfælde vil det være nødvendigt, som en del af effektiv ledelse eller team opbygning, at lære at blive bedre til at håndtere konflikter.

I begge tilfælde, kan kurset “personlig kommukation”  og kurset ” kommunikation og konflikthåndtering være løsningen.

Konfliktløsningskompetencer er afgørende, hvis man gerne vil have stærke kunderelationer, samarbejdsrelationer og stærk relation mellem medarbejder og leder. 

Fordele ved coaching, assertiv kommunikation og  konflikthåndtering

At lære at lytte
At være i stand til at mægle
At udtrykke sig klart