Udviklende/fastlåst Mindset

Dit tankesæt – dvs. det sæt holdninger, værdier og overbevisninger du tænker ud fra – er afgørende for dit liv. Det skaber dit mål, din holdning til arbejdet, til dig selv og til personlige forhold og børneopdragelse, og bestemmer i sidste ende om du kommer til at realisere dine muligheder.

 

Hvem anvender det udviklende tankesæt?

Succesfulde erhvervsfolk, sportsfolk, videnskabsfolk mv anvender det udviklende tankesæt til at opnå deres mål

Når jeg underviser i det udviklende og fastlåste tankesæt møder jeg ofte en modstand fra kursisterne. Modstanden kommer fordi vi som mennesker helst vil sætte hinanden i kasser ift hvad er rigtigt og forkert.

En åben snak om at det ene ikke er mere rigtigt end det andet løser op for nervøsiteten til at stå ved hvem jeg er.

Ideen med at arbejde med det bevidstheden om hvilke tanker tænker jeg, ændrer dit syn på dig selv, din fremtid og du åbner dørerne for din egen selvrealisation.

Ifølge professor i psykologi Carol S. Dweck har vi alle enten et fastlåst tankesæt eller et udviklende. Med et fastlåst tankesæt anser man sine evner for en gang givne og uforanderlige, hvorimod det udviklende tankesæt anser evner og færdigheder som noget der udvikles over tid.

Ledere, trænere, forældre, skolelærer har glæde af at lære at fremelske det udviklende tankesæt hos andre.

Ifølge professor i psykologi Carol S. Dweck har vi alle enten et fastlåst tankesæt eller et udviklende. Med et fastlåst tankesæt anser man sine evner for en gang givne og uforanderlige, hvorimod det udviklende tankesæt anser evner og færdigheder som noget der udvikles over tid.

 

Hvorfor er det vigtigt at vide om jeg har et fastlåst-  eller udviklende tankesæt?

Hvorfor spilde tiden på hele tiden at vise hvor storartet man er, når man kan blive endnu bedre? Hvorfor skjule sine mangler i stedet for at udbedre dem? Og hvorfor gå efter det allerede prøvede og erkendte i stedet for at gå efter oplevelser der kræver at man bevæger sig ud over sin comforzone.

Lysten til at nå ud over sine egne grænser og være vedholdende, også – eller især – hvis det ikke går så godt, er kendetegnende for – og direkte afledt af – det udviklende tankesæt. Det er dette tankesæt som gør det muligt for mennesker at trives, også når livet giver dem store udfordringer. 

Mennesker med det fastlåste tankesæt frygter udfordringer og tror ikke det nytter at gøre en indsats.