1. Anerkend dine medarbejdere

Vil du have det bedste ud af dine medarbejdere så se – hør og anerkend dem konstruktivt. Alle mennesker søger anerkendelse. En bankmand sagde engang til mig: Sanne, jeg har har fået taget en personlighedstest og den viste at hvis jeg får ros og anerkendelse fra min chef, så kan han få så meget ud af mig. Jeg har nævnt det for mine sidste 2 chefer og ingen har taget det alvorligt. Jeg passer mit job men de skulle bare vide hvilke ressourcer de ikke gør brug af. Har du brug for at arbejde med anerkendende kommunikation som leder og som en del af kulturen, så kontakt mig.

2. Bemærk om din medarbejder er mest i det udviklende eller fastlåste mindset

Medarbejdere der er mest i det låste mindset har tildens til at være mere bekymret, mere nærtagende, mere bange for om opgaven løses rigtigt, mere tilbage holdende for nye tiltag. Som leder kan du lære at aflæse medarbejders mindset og udfra hvad de er mest kan du lære at blive mere selvsikre. Har du brug for at forstå hvordan du arbejder med mindset forståelse, så kontakt mig.

3. Tag ansvar for arbejdskulturen

Virksomheder hvor der tales respektfuld til hinanden, man vidensdeler, man tager ansvar og er motiveret – er virksomheder med tilfredse medarbejdere. At opbygge en god arbejdskultur kommer ikke af sig selv. Indgangsvinklen til en god arbejdskutur kan være : Intergration af virksomhedens værdier. Kommunikations kursus hvor der trænes i at kommunikere assertivt og håndtere konflikter. Mange ser konflikter som en tab/vind situation men der kan trænes i at se det som læring og hvordan vi bliver bedre sammen.

 

4. Tillid til dine medarbejdere

Det værste mennesker ved er at blive kontrolleret. det dræber enhver motivation.